Anayaa  
Rudraksh
Singh
Chauhan
Kartik
Agarwal
Chirag Kumar
Keshav Kori 
Kirti
Chauhan
Pratham 
Saraswat
Yash 
Puri 
Azad
Naman
Goswami
Aryan
Bakshi
Pulkit
Pandey
Jyoti
Sharma
Aryan 
Soni
Triwal
Vyom
Kumar Rana
Dhruvee
Chauhan 
Deepanshu
Kumar
Anant
Verma
Arpit
Nautiyal
Abhinav
Kumar
Ansh
Nautiyal
Bhuvnika
Sharma
Animesh
Kumar
Aryan
Raj
Bhoomi 
Garg
Rudrakshini
Lakshya
Bakshi